ZAJĘCIA USAMODZIELNIAJĄCE
dla dzieci

Zajęcia usamodzielniające dla dzieci

Naszym zadaniem jest wspomaganie lub nauczenie umiejętności koniecznych do samodzielnego,  pod względem społecznym i funkcjonalnym zachowania typowego dla danego wieku rozwojowego. Czynimy to w oparciu o potencjał jaki dziecko wnosi i łączenie różnych technik i metod terapeutycznych. Kierujemy się  indywidualnymi potrzebami  i cechami osobowości każdego młodego człowieka.

Nasze starania skupiają się na zdobyciu odpowiednich kompetencji społecznych i czynnościach życia codziennego np. samodzielne pakowanie się, odrabianie zadań, ubieranie, dbałość o porządek, samoobsługa co pozwoli dziecku na usamodzielnienie i wyjście do świata.

Szczególnie w przypadku pracy z osobami autystycznymi koncentrujemy się na procesie budowania tożsamości. Staramy się wyjaśnić co oznaczają poszczególne etapy dojrzewania np. bycie dzieckiem, nastolatkiem a także bycie dorosłym. Na każdy z tych etapów skupiamy się na budowaniu poczucia własnej wartości, gdyż jest ona bardzo potrzebna, aby każdy kolejny etap mógł zaistnieć nie jako odrębny czas w życiu młodego człowieka, ale jako spójny element całości życia.