ZAJĘCIA USAMODZIELNIAJĄCE
dla dorosłych

Zajęcia usamodzielniające dla dorosłych

Przeznaczone głównie dla osób niepełnosprawnych oraz autystycznych.

Rodzice dzieci wymagających większej niż zwykle opieki i uwagi, często maja problem z faktem przemiany jaką jest przejście z pułapu dziecka do pułapu dorosłego człowieka. Rodzice mimo iż widzą zmiany fizyczne zachodzące u swoich pociech nie potrafią zmienić sposobu odnoszenia się do nich, form dyscyplinowania a co ważniejsze nie stawiają przed nimi innych, adekwatnych do wieku wymagań. Traktują ich nadal tak, jakby byli dziećmi dając przyzwolenie na to, aby dojrzałość ich dziecka nigdy nie nadeszła.

Nasze zajęcia pomagają zauważyć  potrzeby jakie mają dorosłe osoby niepełnosprawne i traktując je z szacunkiem uczynić je samodzielnym i niezależnymi w jak największym stopniu.

Korzystamy nie tylko z wieloletniego doświadczenia, ale także amerykańskich i brytyjskich doświadczeń i programów, szczególnie TEACCH stosowanym z ogromnym powodzeniem w pracy z osobami autystycznymi.

Nadajemy znaczenia pojęciu „dorosły”, rozwijając poczucie tożsamości. Obserwujemy i rozwijamy zainteresowania i pomagamy zdobyć umiejętności konieczne do życia codziennego np. gotowanie, zakupy, posługiwanie się pieniędzmi, planowanie. Troszczymy się również o  zaspokajanie
potrzeby ekspresji emocji, przebywania w grupie poprzez taniec oparty na analizie ruchu Labana.