TERAPIA RĘKI

Terapia ręki i małej motoryki

Terapia ręki ma na celu usprawnianie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców jak i dostarczenia wrażeń dotykowych zarówno z zakresu czucia powierzchniowego jak i głębokiego. Są to ćwiczenia i zabawy mające rozwinąć sprawność ruchową dłoni dziecka, umiejętność chwytu oraz koordynację pomiędzy dłońmi, która jest niezbędna do wykonywania różnych funkcji. W późniejszym etapie obejmuje też naukę pisania.

Nasze cele to pomoc w zakresie:

  • samoobsługi
  • komunikacji i interakcji społecznych
  • zabawy i umiejętności szkolnych

W czasie zajęć diagnozujemy stopień rozwoju oraz umiejętność i rodzaj chwytu narzędzi np. kredek. Sprawdzamy czy dziecko naciska zbyt słabo czy nacisk jest za mocny. W ramach terapii uczymy potrzebnych umiejętności, masujemy, ćwiczymy, bawimy się.