TANIEC LABANA
dla dzieci

Taniec Labana

Taniec Labana to optymalna forma ruchu pozwalająca na rozwój osobowości tancerza (dziecka) poprzez wyjście poza schematy ruchowe oraz rozwój potencjalnych możliwości dotychczas nieodkrytych, niewykorzystywanych. Zachowując swoją niepowtarzalną indywidualność dzieci budują grupę i razem tworzą przestrzenne kompozycje. Uczą się nawiązywania relacji z innymi, empatii, dbają o potrzeby innych.

Poprzez radość płynącą z tańca, dzieci budują zaufanie do siebie i innych oraz pozytywny obraz własnego ciała i akceptują je, przez co wspierają poczucie własnej wartości.

Poprawia się także koordynacja ruchów oraz wzmacnia siła. W czasie zajęć poznajemy możliwości ciała i swobodnego poruszania się w przestrzeni. Poprzez różnorodne gry i zadania taneczne dzieci rozwijają kreatywność i ekspresję.

Celem zajęć jest także stymulowanie pracy mózgu poprzez taniec i ruch oraz działania twórcze.

Wykorzystujemy analizę ruchu Labana z uwzględnieniem tak zwanego „Brain Dance”. Dzieci tworzą własne choreografię, wykorzystują kreatywne działania. Będąc w ruchu pobudzają pracę mózgu co pozwala na osiąganie lepszych rezultatów w pracy intelektualnej nie tylko w szkole.