TANIEC EDUKACYJNY
Rudolfa Labana

Nowoczesny Taniec Edukacyjny Rudolfa Labana

Dla kogo?

nauczyciele i wychowawcy przedszkoli i szkół w tym szkół specjalnych, nauczyciele rytmiki, pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic terapeutycznych, rewalidacja, art terapia, choreoterapia, terapeuci, osoby zainteresowane pracą z ciałem

Ilość godzin:  2 x 13 h dydaktycznych (  2x 13 h x 45 minut) razem 26 h x 45 minut

PROGRAM:

 • Geneza Nowoczesnego Tańca Edukacyjnego, postać twórcy Rudolfa Labana.
 • Podstawy Nowoczesnego Tańca Edukacyjnego.
 • Kinesfera i jej wymiary. + sesja ruchowa
 • Effort i jego elementy: Ciężar, Przestrzeń, Czas. + sesje ruchowe
 • Podstawowe rodzaje czynności skomponowane z elementów Ciężaru, Czasu i Przestrzeni. + sesje ruchowe
 • Edukacyjny wymiar tańca.
 • Propozycje zabaw dla dzieci. + sesje ruchowe
 • Planowanie zajęć Nowoczesnego Tańca Edukacyjnego

Dlaczego warto stosować NTE:

 1. Rozwija ruch doprowadzając do mistrzostwa, dotyczy wszystkich dziedzin wykorzystujących ruch (taniec, sport, relaks, czynności codzienne).
 2. Rozwija osobowość, zachowując indywidualność uczy służyć społeczeństwu.
 3. Rozwija komunikację i ekspresję, pozwala na świadome wykorzystanie tych umiejętności w kontaktach z ludźmi.
 4. Rozładowuje napięcia wewnętrzne, pozwala na koncentrację na zadaniu.
 5. Stymuluje kreatywność.
 6. Pozwala doświadczać radości z przebywania w grupie, uczy liczenia się z potrzebami innych.
 7. Uwydatnia cechy osobowości- pożądane można wzmacniać, niechciane wyciszać.
 8. Eliminuje niezdrową rywalizację

Gdzie? :  Kurs stacjonarny i na zaproszenie grup zorganizowanych
Cena: 500 PLN

zapisz się na szkolenie