PROWADZĄCY

Małgorzata Mroziak

 

profilowe-m

Zobacz fanpage: fb


 

  • od roku 2000 licencjonowana trenerka Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i aktywna działaczka Interantional Sherborne Foundation,
  • pierwszy w Polsce licencjonowany analityk ruchu Rudolfa Labana,
  • z zamiłowania i wykształcenia logopeda pracujący od 1995,
  • pasjonatka Ruchu Rozwijającego praktykująca od roku 1995, prowadząca zajęcia z dziećmi i młodzieżą zdrową, jak również z osobami z zaburzeniami emocjonalno- społecznymi oraz różnym rodzajem niepełnosprawności,
  • stypendystka programu East Central European Scholarship Program w zakresie Educational Leadership – pedagogika specjalna i integracyjna realizowanego na Georgetown University i George Washington University w Waszyngtonie DC, USA,
  • terapeutka ręki,
  • z powołania nauczyciel nauczania początkowego, Uniwersytet Śląski.

 

Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach


6-10 październik 2014 – Sunfield School, Clent, Worc. Wielka Brytania

TEACCH -Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children
5 dniowe szkolenie w zakresie programu stworzonego przez University of North Caroline w Chapel Hill, USA.

Przedstawione zostały zagadnienia teoretyczne dotyczące diagnozy, edukacji, terapii i przyszłości zawodowej i społecznej osób z autyzmem oraz autyzmem ze sprzężeniami.

W czasie zajęć prowadząca Gladys A. Willimas, dyrektor programu TEACCH, zaprezentowała charakterystykę autyzmu oraz sposoby diagnozy. Następnym tematem była organizacja procesu nauczania. Znaczna część stanowiło zagadnienie związane z usamodzielnieniem w przyszłości.
Pracowaliśmy również na problematyką rozwijania umiejętności społecznych i sposobów spędzania czasu wolnego oraz regulowania zachowania i pokonywania trudności. Każdemu  tematowi poświęcono jeden dzień, na który składał się wykład oraz część praktyczna, czyli wdrażanie umiejętności w pracy z uczniami autystycznymi o zróżnicowanym stopniu autyzmu i niepełnosprawności.


17-19 październik 2014 – Eurolab, Berlin

Warsztaty zorganizowane przez niemiecką szkołę i stowarzyszenie Labana na temat chórów ruchowych oraz przeprowadzanego na całym świecie międzynarodowego projektu „Water Dance”.

Ich celem była wymiana  doświadczeń ludzi związanych ze środowiskiem tańca Labana i analizy ruchu. Szczególnie dużo uwagi poświęcono organizacji chórów ruchowych mających na celu jednoczenie społeczności wokół wybranego tematu bądź zagadnienia. Możliwości zastosowania ich w procesie zjednoczenia i odbudowanie struktury lokalnej społeczności. Opracowaliśmy układ choreograficzny dla projektu związanego z kurczącymi się zasobami wody pitnej w świecie.


7-9 listopada 2014, Ascona, Szwajcaria

Zorganizowana przez szwajcarską fundację Labana konferencja poświęcona Tańcowi Edukacyjnemu. W miejscu, gdzie Laban tworzył swoje koncepcje mieliśmy szansę porównać i zdobyć nowe doświadczenia z zakresu chórów ruchowych i Nowoczesnego Tańca Edukacyjnego.

Części teoretyczne prezentowane były na wykładach przez uczennicę Labana, Valerie Preston- Dunlop, obecnie konsultantkę w Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance w Londynie. Warsztaty prowadzone przez kadrę międzynarodową, między innymi Alison Curtis Jones, Giselę Peters-Rohse pozwalały zdobyć praktyczne umiejętności do pracy z dziećmi i dorosłymi oraz poszerzyć wizję zastosowania tańca i chórów ruchowych w pracy indywidualnej i tworzeniu koncepcji społeczeństwa przyszłości poprzez eliminację alienacji społecznej na rzecz spójnej społeczności działającej na rzecz dobra jednostki i całej grupy.


Nadchodzące wydarzenia

  • Praca nad zmianami programowymi dla szkoleń Ruchu Rozwijającego – panelu programowy Międzynarodowa Fundacja Sherborne -wrzesień 2015, Polska
  • Praca w komitecie organizacyjnym Międzynarodowej Konferencji Labana, Nowy Jork, 2017