LOGOPEDIA

Logopedia

zajęcia z logopedii przeznaczone są dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy.


Pierwsze spotkanie, na którym odbywa się diagnoza dziecka jest  zawsze  darmowe i nie zobowiązuje do podjęcia dalszej terapii.
Diagnoza przeprowadzana jest pod wieloma kątami i ma na celu sprawdzenie czy dziecko nie ma też innych deficytów, które podczas trwania zajęć będzie można również wyćwiczyć.


Czas trwania sesji zależy od  stanu zaawansowania wady a także od samego rodzica, który to może wybrać spośród trzech rekomendowanych przez logopedę czasów : 30, 45 oraz 60 minut.

Zajęcia  prowadzone są wielowymiarowo w formie zabawy i dostosowane są do osobowości i temperamentu dziecka. Mamy wiele elementów w formie zabaw ruchowych, którym sprzyja duża sala w jakiej pracujemy.

Ćwiczenia podzielone są zazwyczaj na trzy etapy:

  • ćwiczenia oddechowe,
  • gimnastyka buzi i języka,
  • praca nad nową głoską lub przygotowanie do jej wywołania.

Zapraszamy rodziców do pozostania na zajęciach. Jeżeli odbierają dziecko po zajęciach mamy czas na konsultację i powiemy jak zachęcić pociechę do ćwiczeń w domu.

Mamy też specjalny system motywacyjny dla dzieci, aby chętniej wykonywały ćwiczenia.

Wypożyczamy pomoce dydaktyczne do domu bezpłatnie.