DLA DZIECI

Zajęcia z dziećmi

 logopedia4
Kierujemy się zasadą wspomagania naturalnego rozwoju w możliwie najszerszym aspekcie, czyli wykorzystujemy wiele metod „podając rękę” dziecku stymulując go do nadrabiania ewentualnych opóźnień.

Wspieramy dziecko i rodzica w tej wymagającej wysiłku drodze budując odpowiedni system wzmocnień pozwalający podejmować trud pokonywania krok po kroku z radością i satysfakcją.

Przekazujemy wskazówki dotyczące wspomagania dziecka w domu i sposobu postępowania zarówno w sferze dydaktycznej bądź terapeutycznej, jak i sferze emocjonalnej.